404 Error là gì?

Lỗi 404 là gì?

Lỗi 404 là một mã trạng thái HTTP cho biết rằng máy chủ không thể tìm thấy tài nguyên hoặc trang được yêu cầu. Nói cách khác, máy chủ không thể định vị trang web hoặc tệp tin tại địa chỉ yêu cầu. Số 404 được lấy từ mã trạng thái phản hồi HTTP 404 Not Found mà máy chủ trả về cho máy khách (thường là trình duyệt web).

Thường xuyên, lỗi này xảy ra khi người dùng nhấp vào liên kết đến một trang hoặc tài nguyên đã bị xóa khỏi máy chủ, hoặc khi tài nguyên đã thay đổi địa chỉ. Nó cũng có thể xảy ra khi người dùng nhập sai URL hoặc khi trang web đang được bảo trì.

Các liên kết trỏ đến trang 404 được gọi là liên kết hỏng.

404-erro

Khi xảy ra lỗi 404, trình duyệt web thông thường hiển thị một thông báo cho người dùng cho biết trang hoặc tài nguyên yêu cầu không thể được tìm thấy. Các nhà phát triển web có thể tùy chỉnh thông báo lỗi này để cung cấp thêm thông tin hoặc đề xuất các trang thay thế cho người dùng truy cập.

Lỗi 410 là gì?

Lỗi 410 rất tương tự với lỗi 404. Nó cho biết máy chủ đã tìm thấy địa chỉ yêu cầu, nhưng tài nguyên không còn tồn tại và sẽ không được khôi phục lại. Mã phản hồi 410 Gone đặc biệt cho biết rằng tài nguyên đã từng tồn tại và hiện đã bị xóa.

Đối với khách truy cập trang web, lỗi 410 thường không khác biệt so với lỗi 404.

avata-web

Với 12 năm kinh nghiệm: Thiết kế web, SEO từ khóa, Adwords,… Tôi thành lập BALICO với mục tiêu mang đến những giải pháp chuyển đổi số trong kinh doanh dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng hành cùng khách hàng tự tin bước vào kỷ nguyên công nghệ 4.0

Kết nối với tôi:  Facebook | Tiktok | Twitter | Linkedin | Youtube | Blog