304 Not Modified là gì?

Phản hồi 304 Not Modified là gì?

Mã phản hồi HTTP 304 Not Modified cho biết rằng tài nguyên được yêu cầu chưa được sửa đổi kể từ lần cuối cùng nó được tải, và không cần phải truyền lại.

Đối với trình duyệt, điều này có nghĩa là phiên bản được lưu trữ của tài nguyên có thể được hiển thị cho người dùng. Đối với trình thu thập dữ liệu, chẳng hạn như Googlebot, điều này có nghĩa là không cần phải thu thập lại trang vì không có gì thay đổi trên đó.

304-not-modified

Dưới đây là cách hoạt động (một cách đơn giản):

Khi khách hàng (trình duyệt hoặc trình thu thập dữ liệu) yêu cầu một tài nguyên từ máy chủ web lần đầu tiên, máy chủ gửi tài nguyên được yêu cầu (với mã phản hồi 200 OK HTTP) cùng với mã băm của nó, được gọi là ETag. Khách hàng cũng ghi lại thời gian khi nó yêu cầu trang / tài nguyên.

Khi khách hàng yêu cầu lại tài nguyên, máy chủ kiểm tra các trình đọc yêu cầu If-None-Match và / hoặc If-Modified-Since từ khách hàng. Đây là một yêu cầu HTTP có điều kiện.

If-None-Match chứa ETag (mã băm nội dung). Nếu nó khớp với giá trị trên máy chủ, điều này cho biết nội dung chưa được thay đổi và không cần phải tải lại (khi nội dung thay đổi, mã băm của nó cũng thay đổi).

If-Modified-Since chứa ngày và giờ khi khách hàng cuối cùng yêu cầu nội dung. Nếu máy chủ nhìn thấy nội dung không thay đổi kể từ ngày này, không cần phải gửi tài nguyên cho khách hàng.

Trong cả hai trường hợp, máy chủ sẽ phản hồi với mã HTTP 304.

Khi cả If-None-Match và If-Modified-Since được sử dụng, If-None-Match được ưu tiên hơn If-Modified-Since.

Khi trình duyệt nhận được mã phản hồi 304 Not Modified từ máy chủ, nó sẽ hiển thị phiên bản được lưu trữ cho người dùng. Đó là lý do tại sao 304 là một trong những mã chuyển hướng phía khách hàng.

Tại sao mã phản hồi 304 quan trọng?

Đối với các trang web nhỏ, cơ hội lưu trữ cache mà mã HTTP 304 cung cấp không quan trọng như vậy.

Tuy nhiên, đối với các trang web lớn, mã phản hồi 304 là cơ hội tuyệt vời để tiết kiệm ngân sách thu thập dữ liệu. Trình thu thập của Google sẽ không thu thập lại các trang không được thay đổi và sẽ có thể thu thập nhiều trang mới và cập nhật hơn thay vì.

avata-web

Với 12 năm kinh nghiệm: Thiết kế web, SEO từ khóa, Adwords,… Tôi thành lập BALICO với mục tiêu mang đến những giải pháp chuyển đổi số trong kinh doanh dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng hành cùng khách hàng tự tin bước vào kỷ nguyên công nghệ 4.0

Kết nối với tôi:  Facebook | Tiktok | Twitter | Linkedin | Youtube | Blog